tekst wstep na strone

Komunikat Z uwagi na obni?aj?cy si? stale poziom wody w zatoce Sygulina nale?y natychmiast wyslipowywa?…
Kalendarz imprez YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG w sezonie 2015 18 lipca /sobota/ regaty o…
W pi?tek 15 maja zakupili?my w Krakowie OMEG? dla naszego KLUBU -jest ju? na przystani-na…
W sobot? 2 maja 2015 r otworzyli?my sezon ?eglarski na naszej przystani w Mizernej.W przemówieniu…
YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG zaprasza cz?onków , kandydatów i sympatyków na otwarcie sezonu ?eglarskiego 2015…
Zapraszamy cz?onków i kandydatów naszego KLUBU do wzi?cia udzia?u w pracach na  przystani: pi?tek, sobota…
Rysunek Tomka G?sienicy.
Zarz?d KLUBU zwo?uje na podstawie §29 ust.6. pkt  g)  StatutuYKP NOWY TARG Walne Zgromadzenie cz?onków…
Tej zimy nasi koledzy : Tomek G?sienica, Adrian Mizera i Jasiek Szcz??niak przeprowadzili kapitalny remont naszej…
Zarz?d YKP NOWY TARG informuje , ?e 9 maja /sobota/ rozpoczynamy "weekendowy " kurs ?eglarski.…
W dniu 28 marca 2015 r odby?o si? Zwyczajne Walne Zgromadzenie cz?onków YKP NOWY TARG.…
Zarz?d KLUBU dzia?aj?c w oparciu o § 27 pkt 4 i § 29 pkt 6g…
Komunikat W zwi?zku z oczekiwaniem na przyznanie dotacji na nasz kurs ?eglarski , przez UM…
YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG organizuje kurs ?eglarski. Szczegó?y na plakacie. Uwaga - dla m?odzie?y…
W?a?nie przykurzy?o ?niegiem, kolejny sezon ?eglarski sta? si? definitywnie przesz?o?ci?, wi?c mo?na ju? troch? powspomina?.…
Zarz?d YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG zaprasza na spotkanie op?atkowe w dniu 20 grudnia 2014r…
Komunikat: 1.Prosimy wszystkich cz?onków Klubu oraz "bojkowiczów" o zabranie jachtów do dnia 20 pa?dziernika 2014r.…
Uroczyste zako?czenie sezonu ?eglarskiego 2014  odb?dzie si? 5 pa?dziernika 2014 /niedziela/ o godzinie 11.oo na …
Wykonanie i autorstwo bosman Tadeusz Korzeniowski Realizacja Piotr Bielak
   W sobot? 30 sierpnia na przystani YKP NOWY TARGw Mizernej odby?a si? uroczysto?? zwi?zana…
Zapraszamy na  /prawdopodobnie /  ostatnie regaty na j. Czorszty?skim w tym sezonie  ?eglarskim. Rejestracja 14…
YKP NOWY TARG organizuje kurs na patent ?eglarza jachtowego. Kurs rozpocznie si? 9 sierpnia 2014…
Strona 4 z 8