tekst wstep na strone

Zarz?d YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG zaprasza na spotkanie op?atkowe w dniu 20 grudnia 2014r…
Komunikat: 1.Prosimy wszystkich cz?onków Klubu oraz "bojkowiczów" o zabranie jachtów do dnia 20 pa?dziernika 2014r.…
Uroczyste zako?czenie sezonu ?eglarskiego 2014  odb?dzie si? 5 pa?dziernika 2014 /niedziela/ o godzinie 11.oo na …
Wykonanie i autorstwo bosman Tadeusz Korzeniowski Realizacja Piotr Bielak
   W sobot? 30 sierpnia na przystani YKP NOWY TARGw Mizernej odby?a si? uroczysto?? zwi?zana…
Zapraszamy na  /prawdopodobnie /  ostatnie regaty na j. Czorszty?skim w tym sezonie  ?eglarskim. Rejestracja 14…
YKP NOWY TARG organizuje kurs na patent ?eglarza jachtowego. Kurs rozpocznie si? 9 sierpnia 2014…
Prosimy o sk?adanie zdj?? do legitymacji  cz?onkowskich. Zdj?cia mo?na zostawi? na przystani. sekr.
W dniu 5 lipca odby?y si? regaty o puchar Komandora YKP NOWY TARG. odby?y si?…
Zapraszamy na regaty sobota 5 lipca 2014 przysta? YKP w Mizernej Rejestracja od godz 10,00…
W sobot? 28 czerwca odby?y si? regaty ?wi?toja?skiezorganizowane przez Podhala?skie Towarzystwo ?eglarskie.Odby?y si?  2 biegi…
Nasi koledzy rozpocz?li rejsy morskie w tym roku- tygodniow? wypraw?  do Grecji na morze Egejskie -…
   W dniach 17 i 18 maja 2014 r. w siedzibie YACHT KLUBU POLSKI SZCZECIN…
Komunikat Prosimy o przybycie w sobot? 24 maja /oko?o 10.00- jak kto mo?e/ by posprz?ta?…
90-LECIE YACHT KLUB POLSKI Za?o?ony w 1924 roku, obecnie YACHT KLUB POLSKI, to stowarzyszenie 20…
Yacht Klub Polski Nowy Targ pod wod? Wielka woda da?a si? we znaki podhala?skim ?eglarzom.…
Rozpocz?li?my sezon ?eglarski 2014r W sobot? 3 maja 2014 r w obecno?ci cz?onków i sympatyków…
Patenty ?eglarskie: jakie s? wymagania, jakie daj? uprawnienia??eglarz jachtowy: Wymagania - Uko?czone 14 lat i…
Pomosty ju? gotowe. Zapraszamy do slipowania jachtów od 29 kwietnia.
W dniu 12 kwietnia 2014 odby?o si? Zwyczajne Walne Zgromadzenie  YKP NOWY TARG.   Obecnych …
Otwarcie sezonu 2014 nast?pi 03 maja 2014 r o godz. 12,00 /sobota/  na przystani YKP…
Strona 4 z 7