tekst wstep na strone

W związku i chorobą naszego bosmana Zarząd ogłasza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków i Kandydatów YKP…
Zarząd YKP NOWY TARG zwraca się z apelem do naszych członków o zgłaszanie się na…
W niedzielę 16 października zakończyliśmy żeglarski sezon letni 2016 Ponieważ pogoda nie była za piękna…
Zapraszamy na REJS PAMI?CI Rejs rozpocznie się w sobotę 3 września o godz, 17,00 Jak…
W dniu 30 lipca odby?y si? regaty o Puchar Komandora YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG…
Zapraszamy na regaty o Puchar Komandora YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG Biuro regat czynne od…
Koledzy aktywnie pracują nad przygotowaniem przystani do sezonu /remonty: pomostu , łódek dobudowa pomieszczenia- żaglowni.…
W sobotę30 kwietnia 2016 r otworzyli?my sezon żeglarski na naszej przystani w Mizernej.W przemówieniu komandor…
Komunikat Rozpocz?cie sezonu YKP NOWY TARG 30 kwietnia 2016 r /sobota/ godz. 15,oo Przynosimy co…
W dniu 2 kwietnia 2016 odby?o si? Zwyczajne Walne Zgromadzenie cz?onków i kandydatów YKP NOWY…
Zarz?d KLUBU na podstawie § 29 ust.3 i § 28 ust.2 Statutu YKP NOWY TARG…
Korzystaj?c z okazji , jaka podobno zdarza si? raz na 10 lat ,  kiedy to…
31 stycznia po ci??kim udarze zmar?a Ewa Gaw?ska. Z wykszta?cenia geodeta, przez wiele lat, po…
W dniu 19 grudnia 2015 r w ?wietlicy Nadle?nictwa Nowy Targ odby?o si? spotkanie op?atkowe oraz otwarty…
Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia i Nowego Roku niech Gwiazda Pokoju wska?e nam…
Zarz?d KLUBU zaprasza cz?onków i sta?ystów na spotkanie op?atkowe w dniu 19 grudnia 2015 r. na…
Wyci?gneli?my Dzióbusia i tak ko?cówka si? zbli?a. /j/
W sobot? 5 wrze?nia wydobyli?my omeg? z bajorka przy pomo?cie-mycie drenowanie wody, maszt na strych…
W dniu 4 i 5 wrze?nia br (pi?tek i sobota) Zarz?d KLUBU wzywa cz?onków do…
Strona 3 z 8