tekst wstep na strone

Serdecznie zapraszamy na przysta? YKP Nowy Targ w Mizernej, powiat Nowy Targ, nad Zalewem Czorszty?skim…
19 grudnia 2009 r. w ?wietlicy Nadle?nictwa Nowy Targ ul. Kowaniec 70 zorganizowano op?atek. Zarz?d…
W dniach 05 i 06 grudnia 2009roku w Warszawie odby? si? XXVIII zjazd delegatów YKP.…
Na uroczysto?? zako?czenia sezonu przybyli zaproszeni przez Zarz?d go?cie: Burmistrz Nowego Targu Marek Fry?lewicz, Komandor…
Z inicjatywy wi?kszo?ci cz?onków Klubu w dniu 28 sierpnia 2009 r. zwo?ano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie…
Strona 8 z 8