tekst wstep na strone

W ko?cu uda?o si? polata? na moim DN-e. Ta zima by?a nie bardzo ?askawa dla…
Kole?anki i koledzy , którzy zamawiali mundury proszeni s? o ich odbieranie od kol.komandora Bohdana…
Przeczekamy zim? przeczekamy?. czyli g?sienicowe wspomnienia z minionego sezonu Je?li si? nie mieszka na Karaibach,…
W dniu 15 grudnia 2012 r w sali Nadle?nictwa Nowy Targ odby? si? op?atek YKP…
   W dniach 24 i 25 listopada 2012 roku, na terenie YKP WARSZAWA, spotkali si?…
Komandor YKP Nowy Targ zaprasza cz?onków i sympatyków klubuna  spotkanie op?atkowe , które odb?dzie si?…
W po?egnaniu Andrzeja Olberta oprócz Rodziny uczestniczyli ?eglarki i ?eglarze z YACHT KLUBU POLSKI NOWY…
W dniu 16 pa?dziernika 2012 r. odszed? na wieczn? wacht? nasz przyjaciel i kolega  Andrzej…
Zako?czyli?my sezon ?eglarski 2012.Na uroczysto?? przybyli nasi cz?onkowie oraz go?cie z zaprzyja?nionej przystani PT?. Zebranych powita? Komandor…
Prosimy wszystkich cz?onków YKP Nowy Targ oraz "bojkowiczów" o zabranie jachtów z przystani w terminie…
W dniu 29 wrze?nia 2012r /sobota/  o godzinie 15,00  zapraszamy cz?onków YKP Nowy Targ  wraz…
Na przystani YACHT KLUBU POLSKI NOWY TARG W Mizernej w ostatni? niedziel? miesi?ca sierpnia (jak ka?e…
W dniu 25 sierpnia 2012 odby?y si? regaty o puchar Komandora PT?.Wystartowa?o 17 za?óg ,…
W dniu 26 sierpnia 2012r o godzinie 16.00 /niedziela/ spotkajmy si? na dorocznym Rejsie Pami?ci…
Zako?czy?y XIV Otwarte Regaty "O Zielon? Wst?g? Jeziora Czorszty?skiego" (wyniki i zdj?cia) 16.08.2012 17:30 /…
Kurs na stopie? ?eglarza jachtowego odb?dzie si? na przystani YKP Mizerna w terminie  od 7…
III Regaty o puchar Komandora YKP NOWY TARG  W corocznych regatach o  puchar Komandora YKP…
Od dzisiaj 26 lipca 2012 r mamy na naszej przystani internet.    Dla cz?onków YKP…
V Regaty Bosmana Stacha - 21 lipca 2012 I miejsce - Rafa? Rolski - Delphia…
    Zapraszamy na regaty o puchar Komandora YKP Nowy Targ 28 lipca 2012 r…
Tu s? zdj?cia z rejsu nocnego po Regatach ?wi?toja?skich 23 czerwca 2012 r-ma?o  i s?abej…
Regaty ?wi?toja?skie (zdj?cia) 25.06.2012  Na zalewie Czorszty?skim zosta?y rozegrane zamkni?te regaty ?wi?toja?skie. To ju? druga…
W sobot? 16 czerwca na naszej przystani trwa?y prace remontowe, porz?dkowe oraz ?eglarskie Tomek G?sienica…
Kronika YKP Nowy Targ cz. 3 napisana i zredagowana przez Bohdana Gaw?skiego. Kronika dokumentuje sezon…
Ten weekend /19/20maja/ by? pod ka?dym wzgl?dem wyj?tkowo udany.S?o?ce , wiatr 3 do 5 w…
Strona 7 z 8