tekst wstep na strone

Dostali?my pismo od miesi?cznika "?agle" : Szanowni Pa?stwo !            …
Regaty o puchar Komandora YKP Nowy Targ i ?Rejs Pami?ci? W ostatni? sobot? sierpnia YKP…
Regaty o Puchar Komandora  YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG Mizerna -  31 sierpnia 2013 w…
YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG obchodzi 25 lat istnienia W sobot? 27 lipca na  przystani…
   W ostatni? ?rod? w naszym klubie go?cili?my grup? niepe?nosprawnych dzieciaków z opiekunami z o?rodka…
  W zwi?zku z uroczysto?ci? 25-lecia YKP Nowy Targ , która odb?dzie si? 27 lipca…
W zwi?zku z zbli?aj?cymi si? uroczysto?ciami 25-lecia naszego Klubu prosimy naszych  cz?onków o wp?at? 50…
Gdy wracali?my umordowani po zmaganiach regatowych przy wej?ciu do naszej zatoki Sygulina rozp?ta?o si? istne…
PT? Nowy Targ organizuje w dniu 22 czerwca 2013/sobota/  Regaty ?wi?toja?skie Zapisy od godz. 11:45…
W dniu 8 czerwca 2013 r odby?o si? otwarcie sezonu ?eglarskiego  YKP ZAKOPANE Klub YKP…
Windsurfing ! Ju? par? osób przyje?d?a na nasz? przysta? , by uprawia?  ten rodzaj ?eglarstwa.…
Szko?a Rolnicza z Kokoszków ?egluje!  Dzi?ki uprzejmo?ci Yacht Klubu Polskiego z Nowego Targu  uczniowie Zespo?u…
Chrzest nowej ?ódki na przystani w Mizernej W sobot? 18 maja 2013 odby? si? chrzest…
Rejs Grecja-Cyklady W dniach 3 maj do 11 maj 2013 cz?onkowie naszego klubu wraz z…
Majówka nauczycielska nad Czorszty?skim. W ostatni? niedziel? Przysta? w Mizernej go?ci?a grup? nauczycieli z ZSCKR…
Sezon ?eglarski rozpocz?ty. Zgodnie z zapowiedziami w sobot? 27 kwietnia na naszej przystani w zatoce…
W sobot? 20 kwietnia pracowali?my dalej nad uruchomieniem przystani  -w zasadzie wszystko gotowe do otwarcia…
Dzi?kujemy kole?ankom i kolegom za prace w ostatni? sobot? i zapraszamy na ci?g dalszy w…
   Zebranie Zarz?du  G?ównego  YACHT KLUBU POLSKI  odby?o si? w nowej siedzibie YKP OLSZTYN nad…
Zarz?d YKP NOWY TARG zaprasza cz?onków i sympatyków na  otwarcie sezonu ?eglarskiego 2013 na jeziorze…
W sobot? 13 kwietnia rozpoczynamy prace na przystani.  Komandor ds.technicznych prosi wszystkich cz?onków i sympatyków…
W dniu 06 kwietnia 2013 odby?o si? Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze  YKP NOWY TARG. Obecnych  by?o…
Mapa j.Czorszty?skiego wykonana przez naszego koleg? Tomka G?sienic?-Wawrytko /teraz na pewno si? nie zgubimy J./
Lista cz?onków zwyczajnych i honorowych uprawnionych do biernego i czynnego prawa wyborczego  podczas Zwyczajnego Walnego…
                             …
Strona 6 z 8