tekst wstep na strone

W sobot? 20 kwietnia pracowali?my dalej nad uruchomieniem przystani  -w zasadzie wszystko gotowe do otwarcia…
Dzi?kujemy kole?ankom i kolegom za prace w ostatni? sobot? i zapraszamy na ci?g dalszy w…
   Zebranie Zarz?du  G?ównego  YACHT KLUBU POLSKI  odby?o si? w nowej siedzibie YKP OLSZTYN nad…
Zarz?d YKP NOWY TARG zaprasza cz?onków i sympatyków na  otwarcie sezonu ?eglarskiego 2013 na jeziorze…
W sobot? 13 kwietnia rozpoczynamy prace na przystani.  Komandor ds.technicznych prosi wszystkich cz?onków i sympatyków…
W dniu 06 kwietnia 2013 odby?o si? Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze  YKP NOWY TARG. Obecnych  by?o…
Mapa j.Czorszty?skiego wykonana przez naszego koleg? Tomka G?sienic?-Wawrytko /teraz na pewno si? nie zgubimy J./
Lista cz?onków zwyczajnych i honorowych uprawnionych do biernego i czynnego prawa wyborczego  podczas Zwyczajnego Walnego…
                             …
W ko?cu uda?o si? polata? na moim DN-e. Ta zima by?a nie bardzo ?askawa dla…
Kole?anki i koledzy , którzy zamawiali mundury proszeni s? o ich odbieranie od kol.komandora Bohdana…
Przeczekamy zim? przeczekamy?. czyli g?sienicowe wspomnienia z minionego sezonu Je?li si? nie mieszka na Karaibach,…
W dniu 15 grudnia 2012 r w sali Nadle?nictwa Nowy Targ odby? si? op?atek YKP…
   W dniach 24 i 25 listopada 2012 roku, na terenie YKP WARSZAWA, spotkali si?…
Komandor YKP Nowy Targ zaprasza cz?onków i sympatyków klubuna  spotkanie op?atkowe , które odb?dzie si?…
W po?egnaniu Andrzeja Olberta oprócz Rodziny uczestniczyli ?eglarki i ?eglarze z YACHT KLUBU POLSKI NOWY…
W dniu 16 pa?dziernika 2012 r. odszed? na wieczn? wacht? nasz przyjaciel i kolega  Andrzej…
Zako?czyli?my sezon ?eglarski 2012.Na uroczysto?? przybyli nasi cz?onkowie oraz go?cie z zaprzyja?nionej przystani PT?. Zebranych powita? Komandor…
Prosimy wszystkich cz?onków YKP Nowy Targ oraz "bojkowiczów" o zabranie jachtów z przystani w terminie…
W dniu 29 wrze?nia 2012r /sobota/  o godzinie 15,00  zapraszamy cz?onków YKP Nowy Targ  wraz…
Na przystani YACHT KLUBU POLSKI NOWY TARG W Mizernej w ostatni? niedziel? miesi?ca sierpnia (jak ka?e…
W dniu 25 sierpnia 2012 odby?y si? regaty o puchar Komandora PT?.Wystartowa?o 17 za?óg ,…
W dniu 26 sierpnia 2012r o godzinie 16.00 /niedziela/ spotkajmy si? na dorocznym Rejsie Pami?ci…
Zako?czy?y XIV Otwarte Regaty "O Zielon? Wst?g? Jeziora Czorszty?skiego" (wyniki i zdj?cia) 16.08.2012 17:30 /…
Kurs na stopie? ?eglarza jachtowego odb?dzie si? na przystani YKP Mizerna w terminie  od 7…
Strona 6 z 7