tekst wstep na strone

Rozpocz??y si? ju? wiosenne prace na przystani. Na pierwszy rzut postanowiono zrobi? porz?dek z pomostami…
http://magazynwiatr.pl/pdf/MagazynWiatr_04_2014.pdf
     Zawiadomienie      Zarz?d YACHT KLUBU POLSKI NOWY TARG zwo?uje na dzie? 12…
G?sienicowe wspominki po sezonie 2013 Na wst?pie I znów t?skni si? do przystani, pomostów, bosmanki…
W dniu 21 grudnia 2013 r. odby?o si? otwarte posiedzenie Zarz?du YACHT KLUBU POLSKI NOWY…
http://mikeonbike.com/skipper-ktory-mnie-kupil/
Zarz?d YKP NOWY TARG sredecznie zaprasza cz?onków i sympatyków na tradycyjny op?atek.Spotkanie odb?dzie si? w…
W niedziel? 29 wrze?nia 2013 odby?a si? uroczysto?? zako?czenia sezonu ?eglarskiego YKP NOWY TARG na przystani…
Zapraszamy na zako?czenie sezonu 2013 r YKP NOWY TARG. W dniu 29 wrze?nia 2013 r…
Dostali?my pismo od miesi?cznika "?agle" : Szanowni Pa?stwo !            …
Regaty o puchar Komandora YKP Nowy Targ i ?Rejs Pami?ci? W ostatni? sobot? sierpnia YKP…
Regaty o Puchar Komandora  YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG Mizerna -  31 sierpnia 2013 w…
YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG obchodzi 25 lat istnienia W sobot? 27 lipca na  przystani…
   W ostatni? ?rod? w naszym klubie go?cili?my grup? niepe?nosprawnych dzieciaków z opiekunami z o?rodka…
  W zwi?zku z uroczysto?ci? 25-lecia YKP Nowy Targ , która odb?dzie si? 27 lipca…
W zwi?zku z zbli?aj?cymi si? uroczysto?ciami 25-lecia naszego Klubu prosimy naszych  cz?onków o wp?at? 50…
Gdy wracali?my umordowani po zmaganiach regatowych przy wej?ciu do naszej zatoki Sygulina rozp?ta?o si? istne…
PT? Nowy Targ organizuje w dniu 22 czerwca 2013/sobota/  Regaty ?wi?toja?skie Zapisy od godz. 11:45…
W dniu 8 czerwca 2013 r odby?o si? otwarcie sezonu ?eglarskiego  YKP ZAKOPANE Klub YKP…
Windsurfing ! Ju? par? osób przyje?d?a na nasz? przysta? , by uprawia?  ten rodzaj ?eglarstwa.…
Szko?a Rolnicza z Kokoszków ?egluje!  Dzi?ki uprzejmo?ci Yacht Klubu Polskiego z Nowego Targu  uczniowie Zespo?u…
Chrzest nowej ?ódki na przystani w Mizernej W sobot? 18 maja 2013 odby? si? chrzest…
Rejs Grecja-Cyklady W dniach 3 maj do 11 maj 2013 cz?onkowie naszego klubu wraz z…
Majówka nauczycielska nad Czorszty?skim. W ostatni? niedziel? Przysta? w Mizernej go?ci?a grup? nauczycieli z ZSCKR…
Sezon ?eglarski rozpocz?ty. Zgodnie z zapowiedziami w sobot? 27 kwietnia na naszej przystani w zatoce…
Strona 5 z 7