tekst wstep na strone

Prosimy o sk?adanie zdj?? do legitymacji  cz?onkowskich. Zdj?cia mo?na zostawi? na przystani. sekr.
W dniu 5 lipca odby?y si? regaty o puchar Komandora YKP NOWY TARG. odby?y si?…
Zapraszamy na regaty sobota 5 lipca 2014 przysta? YKP w Mizernej Rejestracja od godz 10,00…
W sobot? 28 czerwca odby?y si? regaty ?wi?toja?skiezorganizowane przez Podhala?skie Towarzystwo ?eglarskie.Odby?y si?  2 biegi…
Nasi koledzy rozpocz?li rejsy morskie w tym roku- tygodniow? wypraw?  do Grecji na morze Egejskie -…
   W dniach 17 i 18 maja 2014 r. w siedzibie YACHT KLUBU POLSKI SZCZECIN…
Komunikat Prosimy o przybycie w sobot? 24 maja /oko?o 10.00- jak kto mo?e/ by posprz?ta?…
90-LECIE YACHT KLUB POLSKI Za?o?ony w 1924 roku, obecnie YACHT KLUB POLSKI, to stowarzyszenie 20…
Yacht Klub Polski Nowy Targ pod wod? Wielka woda da?a si? we znaki podhala?skim ?eglarzom.…
Rozpocz?li?my sezon ?eglarski 2014r W sobot? 3 maja 2014 r w obecno?ci cz?onków i sympatyków…
Patenty ?eglarskie: jakie s? wymagania, jakie daj? uprawnienia??eglarz jachtowy: Wymagania - Uko?czone 14 lat i…
Pomosty ju? gotowe. Zapraszamy do slipowania jachtów od 29 kwietnia.
W dniu 12 kwietnia 2014 odby?o si? Zwyczajne Walne Zgromadzenie  YKP NOWY TARG.   Obecnych …
Otwarcie sezonu 2014 nast?pi 03 maja 2014 r o godz. 12,00 /sobota/  na przystani YKP…
Rozpocz??y si? ju? wiosenne prace na przystani. Na pierwszy rzut postanowiono zrobi? porz?dek z pomostami…
http://magazynwiatr.pl/pdf/MagazynWiatr_04_2014.pdf
     Zawiadomienie      Zarz?d YACHT KLUBU POLSKI NOWY TARG zwo?uje na dzie? 12…
G?sienicowe wspominki po sezonie 2013 Na wst?pie I znów t?skni si? do przystani, pomostów, bosmanki…
W dniu 21 grudnia 2013 r. odby?o si? otwarte posiedzenie Zarz?du YACHT KLUBU POLSKI NOWY…
http://mikeonbike.com/skipper-ktory-mnie-kupil/
Zarz?d YKP NOWY TARG sredecznie zaprasza cz?onków i sympatyków na tradycyjny op?atek.Spotkanie odb?dzie si? w…
W niedziel? 29 wrze?nia 2013 odby?a si? uroczysto?? zako?czenia sezonu ?eglarskiego YKP NOWY TARG na przystani…
Zapraszamy na zako?czenie sezonu 2013 r YKP NOWY TARG. W dniu 29 wrze?nia 2013 r…
Strona 5 z 8