niedziela, 06 maj 2018 12:56

Walne Zgromadzenie YKP NOWY TARG 2018

W dniu 05 maja 2018 r odbyło się Walne Zgromadzenie

członków i kandydatów YKP NOWY TARG.

Udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2017.

W związku z ustąpieniem komandora Bohdana Gawęskiego oraz Zarządu

wybrano nowe władze Klubu.

 

Zarząd YKP NOWY TARG

1.komandor : Ryszard Giżycki
2.vice komandor ds.wyszkolenia : Tomasz Gąsienica-Wawrytko
3.vice komandor ds.technicznych : Stanisław Garb
4.skarbnik: Piotr Bielak
5.sekretarz : Jerzy Olbrychtowicz

Komisja Rewizyjna:

1 przewodniczący: Witold Jedrol
2.Jan Bryniarski
3.Janusz Natkaniec

/j./