poniedziałek, 23 kwiecień 2018 18:23

Zwyczajne walne zgromadzenie YKP NOWY TARG

.dz.  21/17                                                                                                Nowy Targ, 10.04. 2018 r.

 

  Członkowie zwyczajni i kandydaci

Na podstawie Uchwały Zarządu KLUBU nr 3 z dnia 14 kwietnia 2018 r. zawartej  w Protokole nr 10/18  opartej o  § 29 pkt 6 g  Statutu,

zwołuje się na dzień   05 maja 2018 r. (sobota) godz. 17- ta zwyczajne walne zgromadzenie członków i kandydatów.

 Zgromadzenia odbędzie się w bosmance KLUBU  w Mizernej.

Proponowany porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie zgromadzenia przez Komandora Zarządu KLUBU
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Wybór sekretarza Zgromadzenia
 4. Wybór komisji do obsługi Zgromadzenia
 5. Sprawozdanie Zarządy KLUBU za 2017 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i przyjęcie sprawozdań Zarządu KLUBU i Komisji Rewizyjnej
 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu KLUBU za 2017 r.
 9. Plan pracy i budżet na 2018 r.
 10. Dyskusja nad planem pracy i budżetem na 2018 r.
 11. Przyjęcie planu pracy i budżetu KLUBU na 2018 r.
 12. Wybory uzupełniające do Władz KLUBU
 13. Przeprowadzenie wyborów do Władz KLUBU
 14. Dyskusja i wolne wnioski
 15. Zakończenie Zgromadzenia

Sekretarz Zarządu  - Jerzy Olbrychtowicz                Komandor Zarządu Bohdan Gawęski