piątek, 26 luty 2016 06:27

Wymiana lin kotwicz?cych bojki

Korzystaj?c z okazji , jaka podobno zdarza si? raz na 10 lat ,  kiedy to spuszczana jest

woda z naszego jeziora ,wymienili?my wi?kszo?? lin mocuj?cych bojki do "prosiaków".

Bardzo dzi?kujemy za prac? w do?? trudnych warunkach,

/J./