sobota, 28 listopad 2015 14:54

Op?atek 2015r

Zarz?d KLUBU zaprasza cz?onków i sta?ystów na spotkanie op?atkowe w dniu 19 grudnia 2015 r. na godz. 17-t?  w ?wietlicy Nadle?nictwa Nowy Targ ul. Kowaniec 70.

 Spotkanie rozpocznie si? otwartym posiedzeniem Zarz?du YKP NT na którym opracuje si? wnioski i uchwa?y na Zwyczajne Walne Zgromadzenie cz?onków KLUBU oraz dokona si? oceny sezonu letniego 2015r.

 Tradycyjnie ka?dy przynosi co najlepiej potrafi upichci? na Stó? Wigilijny.Serdecznie wszystkich zapraszamy.                                                                               

kmdr Bohdan Gaw?ski


ps. równocze?nie przypomina si? o ostatecznym uregulowaniu zaleg?o?ci finansowych za mijaj?cy 2015 r. na rzecz KLUBU.