sobota, 26 wrzesień 2015 15:08

Ostatni jacht klubowy wyci?gni?ty

Wyci?gneli?my Dzióbusia i tak ko?cówka si? zbli?a.

/j/