niedziela, 06 wrzesień 2015 15:52

prace na przystani-przygotowanie do zimy

W sobot? 5 wrze?nia wydobyli?my omeg? z bajorka przy pomo?cie-mycie drenowanie wody,

maszt na strych i gotowe.Zdemontowany jest te? ??cznik pomostu i zabezpieczony .

Kraty na oknach bosmanki zamontowane.

Omega wymaga troch? prac remontowych -czyszczenie dna ,malowanie kad?uba itp-ch?tni

z umiej?tno?ciami i sprz?tem mile widziani.

Dzi?ki wszystkim , którzy pracowali i zapraszamy do dalszych prac.

J.