wtorek, 05 maj 2015 05:06

Otwarcie sezonu ?eglarskiego 2015 r

W sobot? 2 maja 2015 r otworzyli?my sezon ?eglarski na naszej przystani

w Mizernej.W przemówieniu komandor Bohdan Gaw?ski przywita? 

wszystki zebranych , podzi?kowa? za prace i pomoc przy uruchamianiu 

przystani, wr?czy? tak?e zaleg?e odznaki z okazji 90-lecia YACHT KLUBU POLSKI.

Jak zwykle odby?a si? cz??? nie oficjalna-gril i kie?baski.

?yczymy wszystkim ?eglarzom stopy wody pod kilem !

 

/j./