czwartek, 30 kwiecień 2015 06:18

Otwarcie sezonu ?eglarskiego 2015 r

YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG

zaprasza cz?onków , kandydatów i sympatyków na otwarcie sezonu ?eglarskiego 2015 r w sobot? 

2 maja 2015 na nasz? przysta? w Mizernej.

Podniesienie flagi odb?dzie si? po Walnym Zgromadzeniu  cz?onków i kandydatów.

Przypominamy o strojach klubowych.


Prosimy o przyniesienie "co kto mo?e i lubi" do jedzenia i picia.

/j./