wtorek, 21 kwiecień 2015 07:40

Prace na przystani-zapraszmy

Zapraszamy cz?onków i kandydatów naszego KLUBU do wzi?cia udzia?u w pracach

na  przystani: pi?tek, sobota /24-25 kwietnia/. Prosimy przynie?? swoje narz?dzia

/?opaty , kilof, m?otki itp/, Jest do zrobienia np.droga od bramy do bosmanki , któr? chcemy

wy?o?y? kratkami betonowymi, plantowanie terenu, wymiana beczek w pomostach , monta?

pomostów , sprz?tanie pomieszczenia klubowego itd.

/j./