niedziela, 29 marzec 2015 09:34

Walne Zgromadzenie cz?onków YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG

W dniu 28 marca 2015 r odby?o si? Zwyczajne Walne Zgromadzenie cz?onków YKP NOWY TARG.

Zgromadzenie przyj??o jednog?o?nie sprawozdanie Zarz?du KLUBU za rok 2014 , jak i udzieli?o absolutorium

Cz?onkom Zarz?du Klubu.

Zgromadzenie zatwierdzi?o równie? plan dzia?ania KLUBU oraz plan bud?etu na rok 2015.

Po zako?czeniu Zgromadzenia oby?o si? tradycyne "jajeczko" wielkanocne .

Komandor z?o?y? wszystkim obecnym ?yczenia weso?ych ?wi?t oraz "stopy wody pod kilem" w nadchodz?cym sezonie ?eglarskim.

/j./