czwartek, 29 styczeń 2015 07:34

Kurs ?eglarski -komunikat Wyróżniony

Komunikat

W zwi?zku z oczekiwaniem na przyznanie dotacji na nasz kurs ?eglarski ,

przez UM Nowy Targ, termin zebrania organizacyjnego przenosimy na pocz?tek marca 2015 r.

Dok?adna data b?dzie podana w oddzielnym komunikacie.

J.O